Organització municipal

Paula Maria Amengual Nicolau. Batlia
ÀREES DE PATRIMONI, JOVENTUT, MÓN RURAL, RECURSOS HUMANS, SERVEIS GENERALS I SEGURETAT
batlia@ajmontuiri.net

Antoni Miralles Niell. 1r. Tinent de Batle
ÀREES D'EDUCACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA, FIRES I MERCATS, FESTES I ESPORTS, COMUNICACIÓ, MODERNITZACIÓ I MANTENIMENT
amiralles@ajmontuiri.net

Joan Jaume Roca Noguera. 2n Tinent de Batle
ÀREES D’URBANISME, OBRES, FESTES I ESPORTS
jjrocan@gmail.com

Maria Mayol Roca. 3er Tinent de Batle
ÀREES D’IGUALTAT, SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN I SALUT
joseribasm@hotmail.es

Maria Francisca Pocovi Melià
ÀREES DE CULTURA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
mpocovimelia@gmail.com

Maria Portell Amengual
ÀREES D’HISENDA, PRESSUPOSTS, MEDI AMBIENT I RESIDUS
mportellamengual@gmail.com