Organització municipal

Batle, senyor Joan Verger Rossiñol: àrees de Governació, promoció Econòmica i Mercats, Serveis Generals, Urbanisme, Seguretat, Agricultura i Recursos Humans.

  • batlia@ajmontuiri.net

1r. Tinent de Batle, senyor Antoni Miralles Niell: àrees de serveis d’Educació i Participació Ciutadana.

  • amiralles@ajmontuiri.net

2a. Tinent de Batle, senyora María Teresa Martinez Marcus: àrees de Coordinació, Hisenda, Pressupost i Medi Ambient i Residus.

  • tmartinez@ajmontuiri.net

3r. Tinent de Batle, senyor Gabriel Mayol Arbona: àrees de Cultura, Patrimoni, Comunicació i Noves Tecnologies.

  • gmayol@ajmontuiri.net

Regidor, senyor Miquel Miralles Mayol: àrees Dinamització, Joventut, Esports i Fires i Festes.

  • mmiralles@ajmontuiri.net

Regidora, senyora Esperança Bauçà Amengual: àrees de servei a les persones, Benestar Social, Primera Infància i Gent Gran, Salut i Drets Cívics.

  • ebauca@ajmontuiri.net