Primera infància

Projecte conciliació de la vida familiar i laboral

Amb l'objectiu de conciliar la vida familiar i laboral i arran de les demandes i suggeriments plantejats per pares i mares, s’ha donat continuïtat al projecte “La conciliació de la vida familiar i laboral, Montuïri 2015-2017”, l’objecte del qual es:

  • - Facilitar la conciliació laboral i familiar dels pares i mares del municipi de Montuïri
  • - Contractar treballadors desocupats i treballadores desocupades per executar obres o serveis d’interès general, afavorint la inserció laboral de joves titulats
  • - Foment de l’educació no formal

I com objectius específics:

  • - Oferir una activitat lúdica de qualitat que treballi el desenvolupament individual i social dels infants
  • - Treballar actituds (respecte als demés, despertar la capacitat crítica, procés de socialització, cooperació i solidaritat) i hàbits personals (tenir cura d’un mateix i del material, higiene i alimentació, neteja i ordre...
  • - Crear Treball en equip en un ambient de treball distès i familiar

Tot i això, es consolida en la oferta del període: “Activitats extraescolars del període acadèmic” el servei “tècniques d’estudi”, que complementa i reforci a l'escola primària, proporcionant als infants eines i tècniques diverses que els permetin millorar els processos d'aprenentatge.

Temporalització

La durada del present projecte és de tres anys: 2015, 2016 i 2017. Al llarg d’aquest interval temporal es proposarà l’execució de les 12 actuacions independents que es detallen temporalitzades en el següent quadre resum:

Per més informació podeu contactar amb Cristòfol Andreu al Tel. 971 64 41 25 o amb la Regidora d’Educació, Cultura, Fires i Festes, Sra. Mª Francisca Pocoví Melià, a l'adreça de correu electrònic mfpocovi@ajmontuiri.net