Primera infància

Projecte conciliació de la vida familiar i laboral

Amb l'objectiu de conciliar la vida familiar i laboral i arran de les demandes i suggeriments plantejats per pares i mares, s’ha donat continuïtat al projecte “La conciliació de la vida familiar i laboral, Montuïri 2015-2017”, l’objecte del qual es:

  • Facilitar la conciliació laboral i familiar dels pares i mares del municipi de Montuïri
  • Contractar treballadors desocupats i treballadores desocupades per executar obres o serveis d’interès general, afavorint la inserció laboral de joves titulats
  • Foment de l’educació no formal

I com objectius específics:

  • Oferir una activitat lúdica de qualitat que treballi el desenvolupament individual i social dels infants
  • Treballar actituds (respecte als demés, despertar la capacitat crítica, procés de socialització, cooperació i solidaritat) i hàbits personals (tenir cura d’un mateix i del material, higiene i alimentació, neteja i ordre...
  • Crear Treball en equip en un ambient de treball distès i familiar

Tot i això, es consolida en la oferta del període: “Activitats extraescolars del període acadèmic” el servei “tècniques d’estudi”, que complementa i reforci a l'escola primària, proporcionant als infants eines i tècniques diverses que els permetin millorar els processos d'aprenentatge.