FORMACIÓ I COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Grup municipal Mes per Montuïri (MES):

  • Integrat pels Regidors, D. Joan Verger Rosiñol, Dª. María Teresa Martinez Marcus, D. Miquel Miralles Mayol, Dª. Esperança Bauçà Amengual i D. Gabriel Mayol Arbona.
  • Portaveu D. Gabriel Mayol Arbona. Suplent : Dª. Maria Teresa Martinez Marcus i D. Miquel Miralles Mayol.

Grup municipal Partido popular ( PP):

  • Integrat pels Regidors, D. Joan Antoni Ramonell Miralles, Dª. Catalina Maria Ribas Nicolau, D. Joan Miralles Marimón, Dª Maria Elena Jaume Sastre i Dª. Marina Rabanal Tous.
  • Portaveu D. Joan Antoni Ramonell Miralles. Suplent : Dª. Catalina Maria Ribas Nicolau i D. Joan Miralles Marimón.
  •  

Grup municipal PSIB-PSOE (PSOE):

  • Integrat pel Regidor D. Antoni Miralles Niell.
  • Portaveu D. Antoni Miralles Niell.

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Batle, senyor Joan Verger Rossiñol: àrees de Governació, promoció Econòmica i Mercats, Serveis Generals, Urbanisme, Seguretat, Agricultura i Recursos Humans.

1r. Tinent de Batle, senyor Antoni Miralles Niell: àrees de serveis d’Educació i Participació Ciutadana.

2a. Tinent de Batle, senyora María Teresa Martinez Marcus: àrees de Coordinació, Hisenda, Pressupost i Medi Ambient i Residus.

3r. Tinent de Batle, senyor Gabriel Mayol Arbona: àrees de Cultura, Patrimoni, Comunicació i Noves Tecnologies.

Regidor, senyor Miquel Miralles Mayol: àrees Dinamització, Joventut, Esports i Fires i Festes.

Regidora, senyora Esperança Bauçà Amengual: àrees de servei a les persones, Benestar Social, Primera Infància i Gent Gran, Salut i Drets Cívics.