ÀREES MUNICIPALS

BATLIA

Joan Verger Rossiñol
 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Antoni Miralles Niell - 1r Tinent de Batle
 

REGIDORIA DE COORDINACIÓ, HISENDA I MEDI AMBIENT

Maria Teresa Martínez Marcús – 2n Tinent de Batle
 

REGIDORIA DE CULTURA, PATRIMONI, COMUNICACIÓ I MODERNITZACIÓ

Gabriel Mayol Arbona - 3r Tinent de Batle i Portaveu
 

REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I FIRES I FESTES

Miquel Miralles Mayol


REGIDORIA DE SERVEIS A LES PERSONES

Esperança Bauçà Amengual