Organització municipal

Batlessa
Senyora Paula Maria Amengual Nicolau: àrees de Patrimoni, Joventut, Món Rural, Recursos Humans, Serveis Generals i Seguretat.
Contacte: batlia@ajmontuiri.net

1r. Tinent de Batle
Senyor Antoni Miralles Niell: àrees de Educació, Promoció Econòmica, Fires i Mercats, Festes i Esports, Comunicació, Modernització i Manteniment.
Contacte: ajuntament@ajmontuiri.net

2n. Tinent de Batle
Senyor Joan Jaume Roca Noguera: àrees d'Urbanisme, Obres, Festes i Esports.
Contacte: ajuntament@ajmontuiri.net

3r. Tinent de Batle
Senyora Maria Mayol Roca: àrees àrees de Igualtat, Serveis Socials, Gent Gran i Salut.
Contacte: ajuntament@ajmontuiri.net

Regidora
Senyora Maria Francisca Pocoví Melià: àrees Cultura i Participació Ciutadana.
Contacte: ajuntament@ajmontuiri.net

Regidora
Senyora Maria Portell Amengual: àrees  d'Hisenda, Pressuposts, Medi ambient i Residus.
Contacte: ajuntament@ajmontuiri.net


Source URL: https://ajmontuiri.net/organitzacio-municipal