Punt d'Informació Cadastral (PIC)

Els Punts d'Informació Cadastral (PIC) són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en diferents organitzacions públiques i institucions, fonamentalment en ajuntaments, on la ciutadania pot accedir a la informació cadastral.

En els PIC vostè podrà obtenir els següents serveis:

  • - Informació de caràcter general i particular d'immobles.
  • - Assessorament sobre obligacions amb el Cadastre.
  • - Notificació per compareixença en procediments cadastrals.
  • - Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • - Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seva titularitat.
  • - Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

Localització i horaris d'atenció al públic del PIC de l’Ajuntament de Montuïri:

  • Plaça Major, 1. 07230 Montuïri
  • Tel. 971 64 41 25 / Fax 971 64 63 10
  • urbanisme@ajmontuiri.net
  • Horari: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores

PIC digital