RESERVA D’ESPAIS I MATERIALS MUNICIPALS

Per a la reserva d’espais i materials municipals, s’ha d’emplenar la sol·licitud pertinent que s’adjunta a continuació i enviar-la a l’adreça electrònica ajuntament@ajmontuiri.net o entregar-la de manera presencial a l’Ajuntament (Departament de Desenvolupament Local) en horari d’oficina. Una vegada l’Ajuntament disposi de la sol·licitud, es contactarà amb el sol·licitant per tal d’informar de la disponibilitat del mateix així com de les gestions oportunes necessàries per tal de poder efectuar la reserva.

Els models de sol·licituds, que varien segons si són reserves sol·licitades per una entitat o per la ciutadania, es troben adjunten al final d'aquesta pàgina:

 • Model de sol·licitud d’espais municipals (entitats)
 • Model de sol·licitud d’espais municipals (ciutadania)
 • Model de sol·licitud de reserva de materials municipal (entitats)
 • Sol·licitud de reserva de materials municipal (ciutadania). IMPORTANT: en el cas de reserva de materials municipals és indispensable fer la reserva de forma presencial sent que s’ha d’abonar la taxa en concepte de dipòsit.

ESPAIS MUNICIPALS

Per a consultar la disponibilitat de cada un dels espais municipals que es relacionen a continuació, podeu pitjar sobre l’enllaç corresponent.

AJUNTAMENT

EDIFICI D’ES MOLINAR

L’edifici d’es Molinar compte amb una gran àrea a l’aire lliure de més de 2.000 m2 en total, consistent en una zona pavimentada i una zona d’arbres, acompanyada d’un camí que permet salvar l’enorme desnivell existent en la parcel·la. L’edifici compte amb dues sales:

LOCAL JOVE

L’edifici anomenat “Local Jove” està situat a l’Avinguda Es Dau s/n, i disposa de dues sales:

EDIFICI DE CA SES MONGES

L’edifici de Ca Ses Monges, amb entrada pel carrer Sant Bartomeu 58, dóna accés a dues sales:

POLIESPORTIU ES REVOLT

Les instal•lacions esportives Es Revolt estan ubicades a la sortida del poble d’accés a la Ma-15. Disposen de les següents pistes esportives:

PISTA DEL DAU

Espai exterior ubicat a l'avinguda del Dau s/n.

Pista Es Dau

MATERIALS MUNICIPALS

Per a consultar la disponibilitat del material que l’ajuntament posa a la disposició de la ciutadania així com de les entitats locals per a realitzar activitats diverses, podeu pitjar sobre el següent enllaç:

Disponibilitat de material

Actualment l'ajuntament posa a disposició de les entitats montuïreres el següent material:

 • Equip de so
 • Pantalla petita i/o pantalla grossa
 • Projector
 • Taules
 • Cadires
 • Tassons reutilitzables

Actualment l'ajuntament posa a disposició de la ciutadania el següent material:

 • Taules
 • Cadires

Observacions:

- Les associacions i entitats locals tenen prioritat sempre que el material o espai municipal sol·licitat estigui disponible.

- Els particulars s’encarregaran de la recollida i lliurament dels recursos sol•licitats en el lloc i termini que se li indiquin.