RESERVA D’ESPAIS I MATERIALS MUNICIPALS

PROCEDIMENT DE RESERVA: Per a la reserva d’espai i/o sales, així com per a la reserva de material, per favor complimenteu un dels dos models de sol·licitud següent per presentar a l’ajuntament mitjançant qualsevol de les següents opcions:

 • - per correu electrònic a la següent adreça: ajuntament@ajmontuiri.net
 • - per fax al número: 971 64 63 10
 • - presencialment al Registre d’Entrada, de 9h a 14h, de dilluns a divendres.

Model de sol·licitud reserva de materials municipals

Model de sol·licitud reserva d'espais municipals

ESPAIS MUNICIPALS

Per a consultar la disponibilitat de cada un dels espais i/o sales municipals que es relacionen a continuació, podeu pitjar sobre l’enllaç corresponent.

AJUNTAMENT

EDIFICI D’ES MOLINAR

L’edifici d’es Molinar compte amb una gran àrea al aire lliure de més de 2000m2 en total, consistent en una zona pavimentada i una zona d’arbres, acompanyada d’un camí que permet salvar l’enorme desnivell existent en la parcel·la.

LOCAL JOVE

L’edifici del Local Jove situat a l’Avinguda d’Es Dau, s/n, i disposa de dues sales:

EDIFICI DE CA SES MONGES

L’edifici de Ca Ses Monges amb entrada pel carrer Sant Bartomeu, 58, dóna accés a dues sales:

POLIESPORTIU ES REVOLT

Les instal•lacions esportives d’Es Revolt ubicades a la sortida del poble d’accés a la Ma-15 disposa de les següents pistes esportives:

PISTA DEL DAU

Espai exterior ubicat a l'avinguda del Dau.

Clicau aquí per accedir al calendari

GIMNÀS CEIP JOAN MAS I VERD

Clicau aquí per accedir al calendari

MATERIAL

Per a consultar la disponibilitat del material que l’ajuntament posa a la vostra disposició per a realitzar activitats diverses, podeu pitjar sobre el següent enllaç: Disponibilitat de material

Actualment l'ajuntament posa a disposició de les entitats montuïreres:

 • -un equip de so
 • -una pantalla petita i una pantalla grossa
 • -un projector
 • -9 taules plegables de 1,80mx0,80m
 • -13 taules de 2mx1m
 • -180 cadires
 • - tassons reutilitzables

Actualment l'ajuntament posa a disposició dels ciutadans:

 • -9 taules plegables de 1,80mx0,80m
 • -13 taules de 2mx1m
 • -180 cadires

Observacions:

- La notificació de resposta al ciutadà o entitat es realitzarà per un mitjà que permeti tenir constància de la mateixa en el termini màxim d’una setmana.

- Les associacions i entitats montuïreres tenen prioritat sempre que el material o espai municipal demanat estigui disponible.

- Els particulars s’encarregaran de la recollida i lliurament dels recursos sol•licitats en el lloc i termini que se li indiquin.