Programa Soib Reactiva 2023

05-Desembre-2023

SOIB Reactiva 2023 és un programa de contractació pública a Ajuntaments, Consells Insulars i Mancomunitats, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, destinat a finançar projectes que fomentin la contractació de joves desocupats i persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball que ha estat objecte de transformacions profundes. Es tracta d’una iniciativa promoguda pel SOIB i que compte amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

L'Ajuntament es va adherir en aquest programa sol·licitant la contractació de 4 persones treballadores (dues en la línia 1 la qual està dirigida a persones joves desocupades de 16 a 30 anys; i dues en la línia 2 la qual està dirigida a persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més).

Aquests són els perfils professionals de les ofertes de l’Ajuntament:

Línia 1:
- Peó de manteniment i neteja (1 plaça)
- Auxiliar administratiu/va (1 plaça)

Línia 2:
- Peó de manteniment i neteja (2 places)

Totes les contractacions es realitzaran per a un període de 6 mesos, amb una data prevista d’inici de 16-1-
24.

En els següents enllaços hi trobareu tota la informació (requisits, funcions, inici de la contractació, etc.):
- Línia 1: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-REACTIVAL1
- Línia 2: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-REACTIVAL2

MOLT IMPORTANT! El termini per apuntar-se a les ofertes laborals finalitza dia 17 de desembre de 2023. La inscripció s'ha de fer a través de la pàgina del SOIB!