Pla General de Montuïri en fase d’avanç

25-Març-2024

En aquest apartat es pot consultar la documentació presentada per l’equip redactor del Pla General de Montuïri en fase d’avanç.

En compliment del que es disposa en l’article 52 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, se sotmet a Informació Pública la documentació de la Fase 1, Avanç del PG i POD del municipi de Montuïri, redactada per l’equip dirigit per l’arquitecte Ferran Navarro Acebes, per un termini de quaranta-cinc (45) dies, a comptar des de l'endemà al dia de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones interessades podran exercitar el seu dret a la informació en les Oficines municipals, de dilluns a divendres, de les 10,30 hores a les 14.30 hores, perquè es puguin formular suggeriments o altres alternatives de Planejament.