Exposició pública de les llistes del cens electoral per a les Eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024

24-Abril-2024

El període d’exposició pública del cens electoral que es podrà consultar i presentar reclamacions és del 22 al 29 d’abril, ambdós inclosos.

L’Ajuntament de Montuïri informa que del 22 al 29 d’abril de 2024 (ambdós inclosos) es poden consultar les llistes provisionals del cens electoral per a la convocatòria de les Eleccions al Parlament Europeu que tindran lloc el dia 9 de juny de 2024.

La consulta de les dades censals té la finalitat de poder formular reclamació sobre possibles errors, inclusions o exclusions al cens electoral. Aquesta consulta es pot fer:

  • Presencialment a l’oficina de l’Ajuntament
  • En línia mitjançant el sistema Cl@ve o utilitzant un certificat electrònic a l’enllaç de la seu electrònica de l’Instituto Nacional de Estadística.

El cens electoral vigent és el tancat a 1 de febrer de 2024 i recollirà els habitants que s’hagin inscrit al padró d’habitants abans del dia 30 de gener de 2024, en compliment del que determina la LOREG.

Podeu consultar el calendari electoral i tota la informació relativa a les eleccions al Parlament Europeu a la web de l’INE.