Digitalització de 19.391 pàgines de documentació antiga de contingut econòmic de l'arxiu municipal

30-Desembre-2021

El catàleg de l’arxiu municipal de Montuïri, que ja podia ser consultat per internet pels investigadors i els ciutadans a través de la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears, ha dut a terme al llarg de 2021 la digitalització de 19.391 pàgines de documentació antiga de contingut econòmic: les sèries de Clavariat, que inclouen els Llibres d’albarans del clavari entre 1389 i 1832, rebuts del clavari, 1494-1823, llibres de comptes del clavari, 1483-1750.
 
arxiu-historic.uib.es/index.php/arxiu-municipal-de-montuiri

La feina tècnica ha estat duta a terme per la Universitat de les Illes Balears arrel d’un conveni de col·laboració. Això ha estat possible per la voluntat de preservar i difondre l'arxiu de l’Ajuntament de Montuïri, amb la col·laboració del departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca del qual ha rebut una ajuda de 8.098 euros dins la convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius municipals 2021.