Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de peó de neteja

02-Octubre-2020

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze (15) dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la pàgina web municipal i al tauler municipal d’anuncis (Data publicació: 2/10/2020).

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montuïri va aprovar el passat 24 de setembre de 2020 les bases que regiran la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de peó de neteja a través de concurs, amb la finalitat de reforçar el servei de neteja d'espais municipals en cas de necessitat.

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud per a la present convocatòria mitjançant el model annex I de les presents bases en el registre general de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds és de quinze (15) dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la pàgina web municipal i al tauler municipal d’anuncis (Data publicació: 2/10/2020).

Podeu consultar tota la informació d'aquesta convocatòria a les bases adjuntes.