Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de directors/es de temps lliure i de monitors/es de temps lliure

08-Febrer-2018
L'Ajuntament fa pública la convocatòria per a la creació d’una BORSA DE TREBALL DE DIRECTORS/ES DE TEMPS LLIURE I DE MONITORS/RES DE TEMPS LLIURE, per a donar servei al projecte “La conciliació de la vida familiar i laboral, Montuïri 2018-2019”