Convocatòria de subvencions destinades a entitats i activitats culturals i esportives del municipi de Montuïri

29-Gener-2024

El passat dijous 25 de gener de 2024 la Junta de Govern Local va aprovar la Convocatòria de subvencions destinades a entitats i activitats culturals i esportives del municipi de Montuïri per a l'exercici 2023.

El termini per a la presentació de sol·licituds és d’un mes comptador des de l’exposició d’aquesta convocatòria al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web (data publicació: 29-gener-2024).

Trobareu tota la informació a la convocatòria adjunta en aquest mateix apartat.

Amb l’objectiu de poder ajudar a les entitats en la tramitació de la subvenció així com aclarir tots els possibles dubtes, podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Desenvolupament Local de l’Ajuntament:

Joana Maria Rossiñol Pocoví
Plaça Major 1 (07230, Montuïri)
joanamaria@ajmontuiri.net
971 64 41 25 (extensió 5)