Convocatòria de subvencions destinades a entitats i activitats culturals i esportives del municipi de Montuïri, amb càrrec al pressupost 2021

22-Octubre-2021

El passat dijous 21 d'octubre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la Convocatòria de subvencions destinades a entitats i activitats culturals i esportives del municipi de Montuïri amb càrrec al pressupost 2021.

El termini per a la presentació de sol·licituds és d’un mes comptador des de l’exposició d’aquesta convocatòria al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web (data publicació: 22-octubre-2021).

Trobareu tota la informació a la convocatòria adjunta en aquest mateix apartat.

El procediment per a la presentació de sol·licituds és el mateix que es va dur a terme en la convocatòria de l’any passat. Tot i així, amb l’objectiu de poder ajudar a les entitats en la tramitació de la subvenció així com aclarir tots els possibles dubtes, podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Desenvolupament Local de l’Ajuntament:

Joana Maria Rossiñol Pocoví
Plaça Major 1 (07230, Montuïri)
joanamaria@ajmontuiri.net
971 64 41 25 (extensió 6)