Convocatòria de subvencions destinades a entitats i activitats culturals i esportives del municipi de Montuïri, amb càrrec al pressupost 2020

10-Desembre-2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és d’un mes comptador des de l’exposició d’aquesta convocatòria al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web.

Trobareu tota la informació a la convocatòria adjunta en aquest mateix apartat.

El procediment per a la presentació de sol·licituds és el mateix que es va dur a terme en la convocatòria de l’any passat. Tot i així, amb l’objectiu de poder ajudar a les entitats en la tramitació de la subvenció així com aclarir tots els possibles dubtes, podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Desenvolupament Local de l’Ajuntament:

Joana Maria Rossiñol Pocoví

Plaça Major 1 (07230, Montuïri)

joanamaria@ajmontuiri.net

971 64 41 25 (extensió 6)