Convocatòria borsí xofers

07-Març-2024

És objecte de les presents bases regular el procés de selecció per a la creació d’un borsí de treball de xofers, en règim de contractació laboral interina, que doni cobertura, en el seu dia, a les vacants produïdes per excedències, baixes per malaltia, maternitat, baixes d’interins, vacances, permisos, o per qualsevol altre circumstància que pugui sobrevenir en matèria de transport urbà de persones treballadores que ocupen les dues places de xofer de l’ajuntament de Montuïri.