Concurs per a la creació de la imatge de la camiseta Sant Bartomeu 2017

22-Maig-2017
Informació sobre les votacions:

- Podran votar el disseny que més els agradi totes les persones empadronades a Montuïri i nascudes abans de dia 31 de desembre de 2010 (inclòs).

- Les votacions es podran realitzar des de dilluns 19 de juny fins dilluns 3 de juliol de 2017 (ambdós inclosos).

- Els interessats/des podran votar en els següents llocs i horaris:
- a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9 a 13 hores; els dimecres de 15 a 19 hores i els dijous de 16 a 19 hores.

- Per a procedir a la votació, els electors hauran d’identificar-se amb el document d’identitat.

- La votació serà secreta; no obstant, es realitzarà un seguiment de les persones que facin la seva valoració per tal d’evitar duplicitats.

- En el moment de la identificació personal, l’Ajuntament facilitarà una papereta per persona per a dipositar en una urna.

- Serà nul·la qualsevol altra forma de votació.