Ajudes a empreses de Montuïri afectades per la situació del Covid-19

29-Juliol-2021

El passat 24 de juliol de 2021 es van publicar en el BOIB les Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts extraordinaris i a fons perdut per a empreses amb local amb atenció al públic que desenvolupen l'activitat al municipi de Montuïri i que han hagut de cessar la seva activitat més de quinze dies per la situació de crisi del Covid-19, exercici 2021.

La documentació a presentar és la següent: annex I i annex II, certificació de l'AEAT, ATIB i TGSS de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i socials i còpia de la llibreta bancària, i s'ha de presentar a les oficines municipals abans d'un mes des de la publicació definitiva d'aquestes bases en el BOIB (24/07/2021).

Més informació: en el BOIB adjunt o en el Departament de Desenvolupament local de l’Ajuntament (joanamaria@ajmontuiri.net / 971 64 41 25 ext. 5).