Educació

Educació infantil

 • ESCOLETA SA GALLINETA ROSSA (educació infantil-1r cicle de 0 a 3 anys)

 • Carrer Sa Torre, s/n

 • 07230 Montuïri

 • Tel. 971 64 60 25

 • Adreça electrònica: coop.flordemurta@hotmail.com

Obert tot l'any de dilluns a divendres de 07:30 a 16:00 (agost tancat)


Educació primària

 • COL·LEGI PÚBLIC JOAN MAS I VERD (educació infantil-2n cicle de 3 a 6 anys i educació primària de 6 a 11 anys)

 • Carrer d'Emili Pou, s/n

 • 07230 Montuïri

 • Tel. 971 16 15 50 (educació infantil-2n cicle)

 • Tel. 971 16 15 60 (educació primària)

 • Fax 971 64 40 22

 • Adreça electrònica: ceipjoanmasiverd@educacio.caib.es

 • Pàgina web


Escola de Música Municipal Pare Antoni Martorell Miralles

L'escola municipal de música de Montuïri ofereix ensenyaments de grau elemental i mig de música de tipus no reglat.

Es una escola reconeguda per la Conselleria d'Educació i Cultura, la titularitat de la qual és municipal.

L'ajuntament col·labora activament en les activitats de l'escola, especialment en la programació d'audicions i concerts per part dels alumnes.

L'escola ofereix ensenyament de següents especialitats: iniciació musical (a partir de 4 anys), llenguatge musical, llenguatge musical para adults, flauta travessera, clarinet, saxo, trombó, bombardí, piano, guitarra, violí, percussió, instruments tradicionals i conjunto instrumental.

 • Carrer Costa i Llobera, 1

 • 07230 Montuïri

 • Adreça electrònica: escolamusicamontuiri@gmail.com

 •  Pàgina web


Source URL: https://ajmontuiri.net/educacio