Llocs i dates per al pagament d'impostos, taxes i preus públics:

Ajuntament de Montuïri
Adreça: Plaça Major, 1 
07230 Montuïri 
Tel: 971 64 41 25 
Fax: 971 64 63 10 
Mail: biel@ajmontuiri.net 

A partir de l'1 de setembre de 2011, les persones interessades en realitzar qualsevol consulta referent a temes sobre tributació, poden dirigir-se a les oficines de l'Ajuntament en el següent horari: 

Horari d'atenció al públic: el primer i tercer dilluns de cada mes de 12:00 a 14:00 hores

agenciatributariaAgència Tributària de les Illes Balears - ATIB
Ronda de Institut, 18 
Manacor
Tel: 971 55 55 66 
Fax: 971 559 772 
Mail: manacor@atib.es

— Els contribuents que hagin rebut l’avís o els avisos de pagament poden pagar presentant l’avís corresponent a qualsevol banc o caixa d’estalvis que tengui la condició d’entitat de crèdit col•laboradora de l’Agència Tributària de les Illes Balears (es poden consultar en el web <http://www.atib.es> o telefonant al 902 201 530). 
— El pagament també es pot fer de manera telemàtica per Internet a <http://www.atib.es> (Tributs locals), mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti; i de manera automàtica en les terminals i els caixers automàtics de “Sa Nostra”, Caixa de Balears, de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” i del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). 
— Els rebuts domiciliats en una entitat bancària es remetran a les entitats respectives perquè es carreguin en els comptes dels contribuents. Us recordam que és convenient usar les modalitats de domiciliació de pagament i de gestió d’abonament dels rebuts mitjançant entitats bancàries, d’acord amb el que estableix el Reglament general de recaptació (articles 25.2 i 38).

Entre els dies 1 d’octubre i 1 de desembre, es podrà obtenir l’avís de pagament a l’Ajuntament de Montuïri, de dilluns a divendres laborables de 8.30 a 13.30 hores.


Source URL: https://ajmontuiri.net/llocs-i-dates-al-pagament-dimpostos-taxes-i-preus-publics