Governació, promoció Econòmica i mercats, Serveis Generals, Urbanisme, Seguretat, Agricultura i Recursos Humans

Batle

Senyor Joan Verger Rossiñol

Adreça electrònica de contacte: batlia@ajmontuiri.net


Source URL: https://ajmontuiri.net/governacio-promocio-economica-i-mercats-serveis-generals-urbanisme-seguretat-agricultura-i-recursos