Organització administrativa

Ajuntament de Montuïri

Àrea de Secretaria i Serveis Generals

 • Serveis Generals
 • Plaça Major, 1
 • 07230 Montuïri
 • Tel. 971 64 41 25
 • Fax 971 64 63 10
 • cati@ajmontuiri.net

Àrea d' Economia i Hisenda

 • Hisenda
 • Plaça Major, 1
 • 07230 Montuïri
 • Tel. 971 64 41 25
 • Fax 971 64 63 10
 • biel@ajmontuiri.net

Àrea d'Urbanisme i Territori

Àrea de Desenvolupament Local

Àrea de Seguretat Ciutadana

 • Policia Local
 • Plaça Major, 1
 • 07230 Montuïri
 • Tel. 971 64 41 25 Ext núm. 7 
  Tel. 660 06 22 87
 • Fax 971 64 63 10
 • policia@ajmontuiri.net
 • Protecció Civil
 • Contacte: Bernat Fiol
 • Tel. 620 95 21 44
 • Brigada Manteniment i neteja
 • Plaça Major, 1
 • 07230 Montuïri
 • Tel. 971 64 41 25
 • Fax 971 64 63 10
 • cati@ajmontuiri.net
 • Servei Transport públic urbà
 • Plaça Major, 1
 • 07230 Montuïri
 • Tel. 971 64 41 25
 • Fax 971 64 63 10
 • cati@ajmontuiri.net

Jutjat de Pau

 • Plaça Major, 1
 • 07230 Montuïri
 • Tel 971 64 41 25  (ext. 6)
 • Fax. 971 64 63 10
  barbara@ajmontuiri.net
 • Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 09:00 a 13:00