Escola de Pasqua i Campament de Pasqua

17-Març-2023

Les vacances escolars no sempre coincideixen amb les vacances laborals de les seves famílies, per això sorgeixen els programes del projecte “La conciliació́ de la vida familiar i laboral, Montuïri 2022-2023”: Escola d’Estiu, de Nadal i de Pasqua. Aquests tres serveis tracten d'oferir un espai de guarda per a infants de tres a dotze anys aquells dies que són laborables però no lectius, afavorint així́ a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Les activitats que es desenvoluparan seran de diversa índole: jocs, tallers, esports, així com el seguiment d’un centre d’interès o eixos d’animació, en aquest cas, les festes de Pasqua. Seran activitats participatives i actives, tant per als infants, que hauran de crear, modificar, investigar, descobrir... durant el transcurs de les activitats.

A continuació trobareu l'enllaç a la web de l'empresa gestora (E- TEMPS LLIURE) amb tota la informació i el procediment per inscriure's.

Per altra banda, enguany també es posa en marxa una Campament de Pasqua a La Victòria per infants majors de 8 anys.

A continuació trobareu l'enllaç a la web de l'empresa gestora (E- TEMPS LLIURE) amb tota la informació i el procediment per inscriure's.